Công ty TNHH Bình Phú (BIFUCO)

 Địa chỉ: Lô 20B khu công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

 Giám đốc: Ông Đỗ Tấn Công

 Điện thoại : (+84256) 3741226

 Fax: (+84256) 3741227