Liên hệ

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BÌNH PHÚ

Lô 20B KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH DINH, VIỆT NAM:

Điện thoại:0256 3741228 – FAX:0256 3741226

Trang web: binhphufurniture.com Email: binhphu1@dng.vnn.vn

1. Đỗ Tân Công – Giám đốc.Email: congbp@vnn.vn  – Mobile: 0903 508 2352.

Lê Thanh Tuấn – Phó Giám đốc. Email: tuanbp@vnn.vn – Mobile: 0934 862 9993.

Đỗ Huỳnh Mỹ Liên – Thư ký – Email: dohuynhmylien91@gmail.com – Mobile:0934 845 559

<p>

</p>

0934 84 5559