LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ

Lô 20B KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Điện thoại: (+84)256 3741228 – FAX: (+84)256 3741226

Website: binhphufurniture.com –  Email: binhphu1@dng.vnn.vn

1. Đỗ Tấn Công – Giám đốc.

    Email: congbp@vnn.vn  – Mobile: (+84)903 508 2352.

2. Lê Thanh Tuấn – Phó Giám đốc.

    Email: tuanbp@vnn.vn – Mobile: (+84)934 862 9993.

3. Đỗ Huỳnh Mỹ Liên – Thư ký

    Email: dohuynhmylien91@gmail.com – Mobile:(+84)934 845 559

(+84)934845559